Webdesign © axelrik@telenet.be
Laatste aanpassing
07/09/2013

Algemeen

*

 De club verwelkomt alle geïnteresseerden vanaf de leeftijd van 16 jaar.

*

Wij zijn uitsluitend een recreantenvereniging en nemen niet deel aan officiële competities.

*

 Onze thuisstek is sporthal De Kluize, Sportstraat 5 te 9860 Oosterzele.

*

Het badmintonseizoen vangt aan de eerste dinsdag van de maand september en eindigt de laatste dinsdag van augustus, m.a.w. ook tijdens de zomervakantie kan er worden gespeeld; in juli verhuizen wij naar de sporthal van  Munkzwalm  in de sportlaan.

*

Het bestuur stelt vóór aanvang van elk seizoen het bedrag van het lidgeld vast. In deze prijs is tevens een verzekering tegen lichamelijk letsel inbegrepen. De prijzen vindt je op het formulier Hoe Lid worden en zal dit jaar € 70 (seizoen 2013-201) bedragen. Het dient te worden betaald via overschrijving bij de start van het seizoen.

*

Het maximum tot onze vereniging toegelaten aantal leden is vastgelegd op 90, dit om eenieder zoveel mogelijk speelgelegenheid te bieden.

*

Potentiële nieuwe leden mogen twee keer gratis komen spelen, vooraleer te beslissen of zij al dan niet lid worden. Bij een volledige bezetting van de terreinen hebben clubspelers echter voorrang op bezoekers.